Інформаційний портал
Тут знаходиться найсвіжіша інформація

Ви знаходитесь: ГоловнаНовини в транспортній промисловості → ВІАМ провів конференцію з випробувань та досліджень властивостей матеріалів


ВІАМ провів конференцію з випробувань та досліджень властивостей матеріалів

конференція з випробуваньЗ 21 по 22 серпня 2014 року в філіалі Всеросійського науково-дослідного інституту авіаційних матеріалів - Геленджікском центрі кліматичних випробувань ім. Г.В. Акімова (ГЦКІ ВИАМ) пройшла V Всеросійська конференція з випробувань та досліджень властивостей матеріалів "ТестМат-2014".

На конференції виступили провідні вчені ВИАМ і організацій галузі з доповідями в галузі неруйнівного контролю, зокрема, розглядалися рентгенівські, акустичні, капілярні, магнітні методи контролю.

21 серпня:

Пленарне засідання відкрив начальник Випробувального центру ВИАМ, кандидат технічних наук Олексій Миколайович Луценко. У своєму виступі він від імені керівництва інституту привітав гостей і висловив їм слова подяки за участь у заході. За його словами, метою даної конференції є не тільки обмін досвідом, а й постановка актуальних задач в області неруйнівного контролю на перспективу.

Як зазначив Олексій Луценко, "завдяки конференції" ТестМат "фахівці отримали площадку для зустрічей і обговорень найважливіших наукових напрямків у галузі випробувань і досліджень властивостей матеріалів". На його думку, "ТестМат" допомагає представити увазі слухачів результати і технології різних досліджень, що дуже важливо і при реалізації конкретних наукових проектів, і для роботи промислових підприємств.

Олексій Луценко виступив з доповіддю "Актуальні та проблемні питання неруйнівного контролю. Досвід і практика ФГУП" ВИАМ ". Зокрема, він розповів про результати роботи ВИАМ в галузі неруйнівного контролю, а також про ті завдання, які стоять перед інститутом в цьому напрямку. По його думку, одним з важливих факторів успішної роботи у цій галузі є грамотна кадрова політика. "З цією метою в нашому інституті був створений і на сьогоднішній день успішно функціонує Навчальний центр, де діє ефективна система підготовки таких спеціалістів", - заявив Олексій Луценко.

Представник МГТУ ім. Н.Е. Баумана, доктор технічних наук Михайло Володимирович Григор'єв у своїй доповіді висвітлив питання сучасного обладнання і технологій неруйнівного контролю ПКМ.

Доктор технічних наук Афанасій Вікторович Острік з Інституту проблем хімічної фізики РАН розповів про дослідження ударно-хвильових властивостей односпрямованих органопластіков з полімерної матрицею.

"Перспективне обладнання та технології неруйнівного контролю для авіаційних виробів" - тема доповіді представника ВАТ "КНІАТ", кандидата технічних наук Фаріда Габдулхакович Шайхіева.

Доктор технічних наук Олег Миколайович Будадін з ВАТ "ЦНІІСМ" виступив з доповідями "Тепловий метод і засоби діагностики конструкцій композитних матеріалів в процесі силового навантаження" і "Методика ідентифікації моделі теплового ефекту при руйнуванні шаруватого органопластіка".

Співробітник ФГБОУ ВПО "Кубанський державний університет" Михайло Володимирович Голуб підготував доповідь "До визначення зон неідеального контакту на інтерфейсах багатошарових композитів з використанням пружинних граничних умов і хвиль Лемба".

Представник ВИАМ Євген Михайлович Турбін зробив доповідь "Дефекти деталей мотогондоли авіаційного двигуна, виконаної з ПКМ, і способи їх виявлення методами неруйнівного контролю".

Сергій Олегович Пілюгін з ФГУП "НПП ВНІІЕМ" розповів про контроль якості тріснув, використовуваних в механізмах розкриття сонячних батарей.

Далі для учасників конференції була проведена екскурсія по ГЦКІ ВИАМ. Співробітники Центру ознайомили гостей з експозицією матеріалів та елементів конструкцій, що проходять випробування в натурних кліматичних умовах, а також з лабораторіями.

22 серпня конференція продовжила свою роботу:

Співробітник Новокузнецкого інституту (філія ФГБОУ ВПО "Кемеровський державний університет"), професор, доктор технічних наук Валерій Олегович Каледін розповів про неруйнівному контролі конструкцій з вуглецевих матеріалів на основі поля точкових джерел струму.

"Неруйнівний контроль конструкційних ПКМ з регламентованими ударними ушкодженнями" - тема доповіді представника ГЦКІ ВИАМ ім. Г.В. Акімова Анастасії Сергіївни Титарева.

Максим Валерійович Давидкин з ВАТ "ІркутскНІІхіммаш" розповів про контроль корозійного розтріскування допомогою акустичної емісії.

Представник ФГБОУ ВПО "Кубанський державний університет" Аліса Миколаївна Шпак виступила з доповіддю "Математичне моделювання динамічної взаємодії неосесиметричних п'єзоактиивних елемента з пружною багатошарової підкладкою".

Вадим Вікторович Вахов з ВАТ "авіадвигунів" підготував доповідь "Автоматизація як засіб підвищення достовірності ультразвукового контролю".

Підсумки конференції підбив Олексій Луценко. У своєму виступі він зазначив важливість і значимість "ТестМат" не тільки для проведення наукових вишукувань і підвищення кваліфікації, а й для обміну досвідом, збереження наступності поколінь. У свою чергу учасники заходу повідомили, що інтерес до "ТестМат" з боку наукового та експертного співтовариства з кожним роком тільки зростає. Багато висловили впевненість, що регулярне проведення подібних тематичних конференцій має величезне значення для прикладних досліджень в галузі неруйнівного контролю.

За підсумками V Всеросійській конференції з випробувань і досліджень властивостей матеріалів "ТестМат-2014" його учасники підкреслили:

актуальність методик і напрямів досліджень, представлених на конференції;

важливість заходу для виховання молодого покоління вчених і фахівців в галузі неруйнівного контролю;

високий рівень організації та проведення конференції;

актуальність завдань щодо підвищення якості промислової продукції і надійності техніки з метою подальшого удосконалення методів неруйнівного контролю (НК) і технічної діагностики (ТД);

застосування застарілих класичних методів стає неефективним.

Учасники конференції також прийняли рішення, в якому зазначається:

1. Обговорювані на конференції доповіді знайшли своє відображення в "Стратегічних напрямах розвитку матеріалів і технологій їх переробки на період до 2030 року", розроблених ФДУП "ВИАМ" ГНЦ РФ.

Звернутися до керівництва Мінпромторгу Росії з пропозицією затвердити "Стратегічні напрямки розвитку матеріалів і технологій їх переробки на період до 2030 року» в якості стратегії розвитку матеріалознавства в Росії до 2030 року.

2. Враховуючи високу ефективність наукової роботи та реалізації спільних проектів лабораторії неруйнівного контролю ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ і Науково-навчального центру «Зварювання і контроль» при МГТУ ім. Н.Е. Баумана, організувати роботи з підготовки спільних заявок на отримання грантів РФФД, РНФ в розвиток існуючих проектів, а також по новим пріоритетними напрямами:

- Розвиток автоматизації методів і засобів неруйнівного контролю та технічної діагностики;

- Вирішення проблеми не просто фіксації дефектів як відхилення від технічних умов, а дослідження та реєстрації фізичних та інших ефектів, що передують часу переходу матеріалу або виробу в "дефектне" стан;

- Розвиток методів математичної обробки результатів контролю з оцінкою їх достовірності.

Учасникам конференції направити на адресу ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ пропозиції по тематиці наукових досліджень.

3. Підтримати ініціативу ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ по створенню технологій контролю з використанням нових розроблених систем цифрової рентгенографії; рентгенівської обчислювальної томографії; ультразвукових систем з фазованими решітками.

4. ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ розглянути можливість розробки заходів по застосуванню та впровадженню нових засобів і технологій НК і ТД з метою підвищення якості виробів авіаційної техніки відповідно до національного плану розвитку авіаційної промисловості до 2030 р і «" Стратегічними напрямами розвитку матеріалів і технологій їх переробки на період до 2030 року ".

5. В цілях розвитку системи підготовки та сертифікації фахівців з неруйнівного контролю сформувати робочу групу під керівництвом ФГУП "ВИАМ" для розробки і впровадження в Корпоративному Університеті ФГУП "ВИАМ" програм додаткової професійної освіти в області методів неруйнівного контролю (рентгенівських, акустичних, капілярних, магнітних ) стосовно широкого спектру виробів з урахуванням потреб промислових підприємств різних секторів економіки.

6. Учасникам конференції направити на адресу ФГУП "ВИАМ" пропозиції щодо кандидатур для спільної роботи в рамках Технічного комітету 371 "Неруйнівний контроль" в частині розробки методик і єдиних норм щодо впровадження на виробництвах нових технологій і засобів неруйнівного контролю.

7. ФГУП "ВИАМ" розглянути можливість проведення круглого столу на тему: «Імовірнісна оцінка достовірності результатів неруйнівного контролю».

8. ФГУП "ВИАМ" розглянути можливість створення на сайті конференцій спеціального розділу для обміну думками між учасниками.

9. Враховуючи високий науковий рівень представлених доповідей, підготувати та видати збірник наукових статей за підсумками роботи конференції.

А також Ви маєте можливість ознайомитись з:

Дата: 25. 08. 2014

«Назад                                  Далі»